Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. E. Cyrana