Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Nr 3 w Rybniku