Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.dr.Janusza Daaba w Piekarach Śląskich